Νέα

Φόρος μερισμάτων

Με το άρθρο 64 του νόμου 4603/2019 "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις" μεταβάλλεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 15% σε 10% για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2019. Συνεπώς αλλάζουν τα άρθρα 40 και 64 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (4172/2013).

Επίδομα στέγασης

Εξαιρούνται οι δανειολήπτες από το επίδομα στέγασης. Βάσει άρθρου 1 της από 6/3/2019 ΚΥΑ το επίδομα στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, σε αντίθεση με το άρθρο 1 της από 15/6/2018 καταργηθείσας πλέον ΚΥΑ όπου το επίδομα στέγασης ορίζεται ως προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Εργοδοτικές εισφορές

Εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2019 η επιδότηση του 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (13,33%/2) κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών.

ΜΥΦ

Μέχρι 1/4/2019 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του έτους 2018. Αίτημα από την ΠΟΦΕΕ για παράταση υποβολής έως 20/4/2019. Τελικά μέχρι 22/4/2019 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

έναρξη εργασιών

Το γραφείο άρχισε να λειτουργεί την 30η Οκτωβρίου 2018