ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωνσταντίνος Καραμίντζιος

Επαγγελματίας οικονομολόγος με 20-ετή εμπειρία σε πληθώρα κλάδων (ελεγκτική, χρηματιστήριο, τραπεζική, βιομηχανία τροφίμων και επενδυτικών κεφαλαίων) και θέσεων.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των επιχειρήσεων, στην εισαγωγή εταιριών σε οργανωμένη αγορά, στη διενέργεια εταιρικών πράξεων (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορές - συγχωνεύσεις εταιριών, αναδιάρθρωση δανειακού χαρτοφυλακίου κλπ), στην εισαγωγή λογισμικών προγραμμάτων (ERP), στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ετήσιων προυπολογισμών, στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και στην οργάνωση της οικονομικής διεύθυνσης.

Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, διεθνή λογιστικά πρότυπα, εσωτερικό έλεγχο και φορολογία.

Απόφοιτος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του μεταπτυχιακού προγράμματος "project analysis, finance & investment" του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου του York - UK, μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου και κάτοχος της Α τάξης λογιστή – φοροτεχνικού.

Προφίλ

Όνομα: Κωνσταντίνος Καραμίντζιος

Διεύθυνση: Κοραή 14, 17455 Άλιμος

Τηλέφωνο: 210.98.86.959

Κινητό: 697.77.12.241

Email: ckaramintzios@all4financial.gr

Εμπείρια

Οικονομικός διευθυντής ομίλου -MACOFIN HELLAS ΑΕ

Αθήνα

2017

Στέλεχος εταιρικής διακυβέρνησης -EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ

Αθήνα

2013 - 2016

Financial projects Manager -ELBISCO HOLDINGS ΑΕ

Αθήνα

2012 - 2013

Head of Budgeting & Reporting -ELBISCO HOLDINGS ΑΕ

Αθήνα

2011 - 2012

Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου -ELBISCO HOLDINGS ΑΕ

Αθήνα

2009 - 2011

Διευθυντής επενδυτικών σχέσεων -ELBISCO HOLDINGS ΑΕ

Αθήνα

2006 - 2009

Senior Corporate finance officer -ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΕ

Αθήνα

2000 - 2006

Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής -PWC ΑΕ

Αθήνα

1997 - 2000

Εκπαίδευση

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα "project analysis, finance & investment" του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου του York

Αγγλία

1994

Απόφοιτος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

1993